Travel Trips

Toyota Fortuner
บริจาคของโรงเรียน บ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

บริจาคของโรงเรียน บ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

ภาพความทรงจำที่ บ.โอเวอร์แลนด์ แกรนด์ ร่วมกับกลุ่มนเรศวร 2002 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนและชาวบ้าน ณ.โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ณ.วันที่ 15/2/62