ทริป & ทริค

Toyota Fortuner
คอกหมู จ.ราชบุรี

คอกหมู จ.ราชบุรี

โครงการ"เอื้อในสิ่งที่ไร้...ให้ในสิ่งที่ขาด" ครั้งที่ 2 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พรมแดนติดต่อไทย พม่า ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 นี้ เพื่อแบ่งปันสิ่งเหลือใช้ของท่าน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการจัดกิจกรรม”เอื้อในสิ่งที่ไร้ ให้ในสิ่งที่ขาด” ต่อเนื่องจากครั้งที่หนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเกื้อหนุนจุนเจือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ขาดโอกาสทางสาธารณสุขพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เขาเหล่านั้น โดยน้อมจิตน้อมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งเราจะยึดมั่นการดำเนินงานกิจกรรมนี้ ภายใต้หลักปรัชญาพอเพียง คือ ทำตามกำลังอย่างพอดี และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในทริปนี้ เราจะพาท่านขับรถเป็นขบวนคาราวาน เข้าสู่ยอดเขาห้วยม่วง (จุดบริจาค จุดที่หนึ่ง) และโรงเรียนบ้านพุระกำ อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (จุดบริจาค จุดที่สอง) ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียน และพาท่านเดินทางสู่ยอดเขาห้วยคอกหมู ชมทิวทัศน์ พรมแดนภูมิประเทศไทย-พม่า